Almanach artystyczno-kulturalny Ziemi Chojnowskiej

„Almanach..." powstał w rekordowym tempie. W październiku 2007 r. komitet redakcyjny określił jego charakter i zakres, a już pod koniec kwietnia był gotowy do druku. W tym miejscu należy całemu komitetowi redakcyjnemu serdecznie podziękować za bezinteresowną pracę. Rezygnacja z honorariów wpłynęła w sposób zasadniczy na obniżenie kosztów publikacji. Druku podjęła się miejscowa drukarnia „Unifot", p. Gizeli i Andrzeja Bobików. Jest to o tyle ważne, że żywo reagowała na ciągłe zmiany mające na celu jak najlepszy efekt końcowy. 
Zdecydowano, że „Almanach..." będzie miał charakter słownikowy i będzie obejmował -tak jak sugeruje jego podtytuł plastykę, muzykę i poezję. Poszczególne działy opracowali Małgorzata Krzywda, Jerzy Janus i Piotr Misikiewicz. Do tych podstawowych części składowych „Almanachu..." dołączono charakterystykę tutejszych placówek kultury. Zrąb publikacji stanowią zebrane biogramy około stu twórców zajmujących się muzyką, poezją i sztukami plastycznymi, w tym także sztuką ludową, co szczególnie warto podkreślić, gdyż chodzi tu o kultywowanie tradycji przeniesionych z różnych rejonów II Rzeczypospolitej, niekiedy nawet spoza jej granic, by przypomnieć reemigrantów z byłej Jugosławii, którzy pojawili się na Śląsku po 1945 roku. 

Dobór osób, które trafiły do „Almanachu...", poza pewnymi wyjątkami, nie powinien dziwić. Klucz był bardzo prosty. Przede wszystkim znalazły się w nim osoby aktywnie uczestniczące w przeglądach chojnowskiej plastyki organizowanych przez Muzeum Regionalne, a także twórcy związani z naszym miastem lub najbliższym regionem, który można by nazwać Ziemią Chojnowską. Dodajmy, że mieszkańcy gminy Chojnów nie są zbyt licznie reprezentowani w „Almanachu..", ale -być może -wynika to z niedostatecznego na razie rozeznania sytuacji na terenie gminy. Słowa podziękowania w tym miejscu należą się pani Monice Sobczak za dostarczone biogramy i zdjęcia. Dzięki temu „Almanach..." jest barwniejszy, ciekawszy. Warto położyć akcent na tę właśnie grupę twórców, tym bardziej, że są to na ogół osoby bardzo skromne, niekiedy pochylone już wiekiem i rzadko traktują to, co robią, w kategoriach sztuki, a przecież chronią i są przekaźnikami odległych tradycji, umiejętności, które wynieśli z domów rodzinnych, gdzieś na Kresach czy w tak zwanej Polsce Centralnej.

 

Acrobat-ikonka (szerokość: 40 / wysokość: 40) Do przeglądania poszczególnych działów Almanachu potrzebny będzie Adobe Reader.
Możesz pobrać go tutaj

Dział Utkane dzwiękiem (1.47 Mb)
Dział Instytucje artystyczno-kulturalne (311.22 kb)
Dział Utkane obrazem 1 (1.56 Mb)
Dział Utkane obrazem 2 (1.54 Mb)
Dział Utkane słowem (315.23 kb)

 

Almanach można także kupić w Muzeum Regionalnym w Chojnowie.


 


 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie