O nas


W średniowieczu, które organizację życia zawodowego powierzyło cechom, gildie jako stowarzyszenia o charakterze obronnym, religijnym lub towarzyskim, skupiające głównie kupców, były niezmiernie popularne. Artyści byli tam reprezentowani skromnie – historia wspomina jedynie gildię malarzy. 

Dawny Chojnów miał swoje organizacje cechowe, ale poza tkaczami, rzeźnikami czy szewcami trudno doszukiwać się konfraterni skupiającej w swych szeregach przedstawicieli sztuk pięknych. Można by rzec, że dopiero wiek XXI stara się nadrobić tamte zaległości...

Gildia Artystów Chojnowa powstała przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji jesienią 2011 roku jako efekt zatwierdzonej przez Narodowe Centrum Kultury strategii rozwoju placówki. Założono w niej aktywizację i integrację społeczności chojnowian wokół świadomego uczestnictwa w kulturze, a jednym ze sposobów na osiągnięcie tego stanu - animację środowiska lokalnych twórców. Powołanie artystycznej gildii narzucało się samo... Za pierwszą próbę uznać można opracowany i wydany jeszcze w 2008 roku „Almanach artystyczno-kulturalny Ziemi Chojnowskiej". Ponad 100 pomieszczonych w nim biogramów osób czy instytucji życia kulturalnego pokazało, że środowisko twórców było i jest tu całkiem liczne...

Gildia Artystów Chojnowa  zaprasza do swego grona wszystkie aktywne artystycznie osoby z terenu miasta lub gminy Chojnów. Każdy, kto w twórczej formie realizuje swe pasje, kto rysuje, haftuje, maluje, fotografuje czy rzeźbi, kto sięga po pióro lub klawiaturę komputera, kto dźwiękiem, gestem bądź wypowiadanym słowem próbuje wyrazić siebie i w obręb własnego świata zaprosić innych – w Gildii znajdzie pobratymców.

Chcemy gromadzić w swych szeregach amatorów w najpiękniejszym, pierwotnym znaczeniu tego słowa – tych, którzy swej pasji oddają się prawdziwie i z miłością. Obok siebie mogą się więc znaleźć i ci, których fachowe, często na poziomie artystycznych studiów wyższych, wykształcenie predestynuje wręcz do zajmowania się sztuką, jak i ci, którzy poprzez różne środki artystycznego wyrazu chcą powiedzieć coś o sobie i swym postrzeganiu świata... 

Stoimy na początku drogi. Myślimy o przekształceniu Gildii w stowarzyszenie, by łatwiej było nam na realizację kulturalnych aspiracji sięgać po środki zewnętrzne. Myślimy o trwałym odciśnięciu artystycznego śladu na obliczu Ziemi Chojnowskiej XXI wieku, by nasze własne pasje inspirowały współziomków i pozwalały nam wspólnie piękniej przeżywać daną nam rzeczywistość. Myślimy o wielu rzeczach, w realizacji których być może pomocny będziesz nam Ty – drogi Czytelniku tego tekstu! Jeśli w swym życiu na Ziemi Chojnowskiej szukasz sensu i próbujesz nadać mu kształt jakąś formą artystycznej kreacji – zajrzyj do nas! Jeśliś Mistrz - bądź wśród nas mistrzem, a jeśli dopiero rozpoczynasz swój flirt z Muzami - przyjmiemy Cię na terminatora... Spotykamy się raz w miesiącu na „kawach czwartkowych" (na „obiady" też może przyjdzie kiedyś pora...). Szczegóły w zakładce „Spotkania".

 

Zapraszamy !
 
 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie